Ladok

Införd rättning i Ladok – testmiljö – ny version 1.32.6

I version 1.32.6 ingår två rättningar för att minska belastningen i miljön.

Rättningen införs inom kort i produktionsmiljön. Vi återkommer med ett nytt meddelande så snart produktionsmiljön uppdaterats.

Versionsinformation publiceras så snart som möjligt, på sidan

https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation, men senast i samband med att produktionsmiljön uppdaterats.

2019-09-20 | Ladoksupporten