Ladok

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.46.4

I version 1.46.4 ingår bl a rättning av omfattningskontrollen vid rapportering via aktivitetstillfälle. Obs, även integrationstest- och testmiljön är uppgraderade. Utbildningsmiljön uppgraderas vid ett senare tillfälle.
Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2020-04-27 | Ladoksupporten