Ladok

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.41.3

I version 1.41.3 ingår rättning av visning av beslutsfattare då beslut om examen fattats utanför systemet och dokumenterats i Ladok.

Obs, även integrationstest-, test- och utbildningsmiljön är uppgraderade.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2020-02-18 | Ladoksupporten