Ladok

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.32.3

I version 1.32.3 ingår rättningar bl a av problem med aviseringar för medarbetarkopplad attestant, problem att visa moduler för resultat på kurs, problem att bifoga bilagor i ärenden och problem att ändra val av bevisbenämning.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation.

2019-09-11 | Ladoksupporten