Ladok

IK-körning i MIT-IK färdig

Nattens IK-körning i MIT-IK har gått bra och miljön är nu tillgänglig.

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-10-17 | Ladoksupporten