Ladok

Genomförd uppgradering i Ladok – produktionmiljö – ny version 1.55.1

Nu är uppgraderingen av Ladok – produktionmiljö färdig och miljön är redo att användas.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

2020-10-21 | Automatiska systemmeddelanden