Ladok

Genomförd uppgradering i Ladok – integrationstestmiljö – ny version 1.47.0

Nu är uppgraderingen av Ladok – integrationstestmiljö färdig och miljön är redo att användas.

Replikeringen av uppföljningsdatabasen pågår dock fortfarande och kommer att dröja 2-3 timmar ytterligare. Det påverkar endast de som använder sig av direkt SQL-access.

 

2020-04-30 | Ladoksupporten