Ladok

Genomförd uppgradering i Ladok – integrationstestmiljö] – ny version 1.36

Nu är uppgraderingen av Ladok – integrationstestmiljö] färdig och miljön är redo att användas.
Notera att replikeringen av uppfoljningsdatabasen pågår i bakgrunden 2-3 timmar ytterligare. Det påverkar endast dom som som använder sig av SQL access.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 

 

2019-11-01 | Ladoksupporten