Ladok

Genomförd uppgradering i Jira

Nu är uppgraderingen av Jira färdig och det går åter att rapportera in supportärenden och beställningsärenden via Ladoksupport respektive Ladokbeställning i Jira.

 

 

 

 

2020-12-02 | Ladoksupporten