Ladok

Fortsatta driftstörningar i Ladok – produktionsmiljö

Problemet kopplat till REST-anrop gentemot Utbildningsinformation är nu lokaliserat och vi planerar en rättning till Ladok-produktionsmiljö i morgon bitti. Då planerar vi även leverera rättning av problemet kopplat till automatiska fotnoter.

 

 

2021-03-03 | Ladoksupporten