Ladok

Fortsatt driftstörning i Ladok – produktionsmiljö

Rättningen i Examen och Resultat fick inte önskad effekt, vilket innebär att problemen med att hämta intyg i studentgränssnittet samt hantering av bilagor i bevisärenden kvarstår. Fortsatt arbete med att lösa problemet pågår.

Observera att vi även identifierat ett fel vid borttagning av registrering som ger oönskade borttag av aktivitetstillfällesanmälan. För mer information se Kända fel. Information skickas även till Lokal kontaktperson för Ladok.

Vi återkommer senast måndag klockan 10.00 med mer information.

2018-11-23 | Ladoksupporten