Ladok

Fortsatt driftstopp i samtliga Ladok-miljöer

Arbetet med att ta upp drabbade IT-miljöer på ett kontrollerat sätt kommer fortgå under kvällen.

Ladok-miljöerna är prioriterade, men det kan fortsatt dröja innan miljöerna är igång. Produktionsmiljön kommer hållas stängd till dess vi har säkerställt normal drift.

Vi återkommer med mer information imorgon senast kl 07.30 alternativt så snart problemet är åtgärdat.

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte

2018-08-14 | Ladoksupporten