Ladok

Förlängt servicefönster i Ladok – produktionsmiljö

Uppgraderingen till version 2.3 tar längre tid än beräknat.

Vi återkommer senast kl 08:00 tid med mer information.

 

2022-10-26 | Ladoksupporten