Ladok

Extra uppgradering i Ladok – testmiljö/integrationstestmiljö – till version 1.59.2

2020-12-14 under förmiddagen kommer Ladok – integrationstestmiljö samt testmiljö påverkas av en extra uppgradering för att hantera prestandaproblem i resultattjänsten. Under denna period kan det bli tillfälliga störningar i resultattjänsten.

[Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation i samband med eller så snart som möjligt efter uppgraderingen.]

2020-12-14 | Ladoksupporten