Ladok

Extra uppgradering i Ladok – produktionsmiljö till version 1.16.4

Måndag 2018-12-03 från kl 07.30 till kl 08.00 kommer Ladok – produktionsmiljö påverkas av en extra uppgradering som krävs inför produktionssättningarna av Linköpings universitet och Umeå universitet.

Under tiden kommer flikarna uppföljning och IK inte vara tillgängliga. Uppföljningsrapporter kan inte skapas och integrationer som hämtar feeds kan påverkas.

Senast ca kl 08.00 kommer miljön fungera normalt igen.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation så snart som möjligt efter uppgraderingen.

2018-11-30 | Ladoksupporten