Ladok

Extra uppgradering i Ladok – produktionsmiljö till version 1.14.4

Torsdag 2018-11-01 från kl 10.00 till kl 10.15 sker en extra uppgradering i Ladok – produktionsmiljö för att rätta problem i visning av behörighetsvillkor. Ingen driftstörning förväntas under tiden. För att ändringen ska bli tillgänglig efter uppgraderingen behöver användaren logga ut och sedan logga in på nytt i Ladok.

Senast kl 10.15 ska uppgraderingen vara klar.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation så snart som möjligt efter uppgraderingen.
Collapse

2018-10-31 | Ladoksupporten