Ladok

Extra uppgradering i Ladok – produktionsmiljö till version 1.11.3

Fredag 2018-10-05 från kl 05:30 till kl 09.00 kommer Ladok – produktionsmiljö påverkas av en extra uppgradering för att hantera problem kopplade till attestering av resultat. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 09.00 kommer miljön fungera normalt igen.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation så snart som möjligt, dock senast i samband med själva uppgraderingen.

2018-10-03 | Ladoksupporten