Ladok

Extra uppgradering i Ladok – integrationstestmiljö – till version 1.46.1

Måndag 20 april kl 04.00  till 09.00 kommer Ladok – integrationstestmiljö påverkas av en extra uppgradering . Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 09.00 kommer miljön fungera normalt igen.

[Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation i samband med eller så snart som möjligt efter uppgraderingen.]

2020-04-17 | Ladoksupporten