Ladok

Extra uppgradering i Ladok – integrationstestmiljö – till version 1.33.5 och dataåterläsning

Måndag 30/9 kl 04 till 09 kommer Ladok – integrationstestmiljö påverkas av en extra uppgradering . Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.
Senast kl 09 kommer miljön fungera normalt igen.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

Vid extra uppgradering kan versionsinformationen komma att publiceras i samband med själva uppgraderingen.

[Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation så snart som möjligt efter uppgraderingen.]

2019-09-27 | Ladoksupporten