Ladok

Åtgärdad driftstörning i Ladok – produktionsmiljö

Miljön är fortfarande stabil efter de åtgärder som genomfördes igår.

Vi fortsätter utreda bakomliggande orsak till problemen.

Ytterligare åtgärder kan bli aktuella under dagen om behov uppstår. 

 

2018-12-14 | Ladoksupporten