Ladok

Åtgärdad driftstörning i Ladok – produktionsmiljö

Ladok – produktionsmiljö fungerar nu normalt.

Grundorsaken till gårdagens driftstörning är dock inte färdigutredd. Utredning och övervakning fortgår.

2023-01-10 | Ladoksupporten