Ladok

Åtgärdad driftstörning i Ladok-produktionsmiljö

Problemet kopplat till REST-anrop gentemot Utbildningsinformation samt problemet kopplat till automatiska fotnoter är nu rättat i Ladok-produktionsmiljö. Det går åter bra att utfärda bevis.

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-03-04 | Ladoksupporten