Ladok

Åtgärdad driftstörning i Ladok-produktionsmiljö

Ladok-produktionsmiljö fungerar nu åter normalt. Det kan fortsatt vara problem med åtkomst till uppföljningsdatabasen för vissa lärosäten. Åtgärder pågår fortsatt under förmiddagen för att hantera dessa.

Miljön har uppgraderats till version 1.46.2

2020-04-22 | Ladoksupporten