Ladok

Ärendehanteringsverktyget Jira – åtgärd är klar

Nu är det planerade underhållet av Jira färdigt och Ladoksupporten kan nås via den kanalen.

 

2018-01-17 | Ladoksupporten