Meddelanden

december

2019-12-05

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.38.3

Ladoksupporten

I version 1.38.3 ingår rättning av datumformat i REST-anrop.

Obs, även integrationstest- och testmiljön är uppgraderade. Utbildningsmiljön uppgraderas vid ett senare tillfälle.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2019-12-05

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.38.2

Ladoksupporten

I version 1.38.2 ingår rättning av problem att dokumentera beslut om tillgodoräknande.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2019-12-04

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.38.1

Ladoksupporten

I version 1.38.1 ingår rättning av problem att koppla resultatnoteringar mellan olika kurstillfällen.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2019-12-04

Införd rättning i Ladok – testmiljö – ny version 1.38.1

Ladoksupporten

I version 1.38.1 ingår rättning av problem att koppla resultatnoteringar mellan olika kurstillfällen.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2019-12-04

Genomförd uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.38

Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Ladok – produktionsmiljö färdig och miljön är redo att användas.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 

 

2019-12-02

Planerad uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – till version 1.38

Ladoksupporten

Onsdag 4/12 kl 04 til 06 kommer Ladok – produktionsmiljö  påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 06 kommer miljön fungera normalt igen.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 

 

2019-12-02

Genomförd uppgradering i Ladok – testmiljö – ny version 1.38

Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Ladok – testmiljö – färdig och miljön är redo att användas.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

2019-12-02

Uppgradering i Ladok – testmiljö ej klar.

Ladoksupporten

Dagens uppgradering i Ladok – testmiljö pågår fortfarande. Ny beräknad tid är 10.00.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 

 

november

2019-11-29

Planerad uppgradering i Ladok – testmiljö – till version 1.38

Ladoksupporten

Måndag 2/12 kl 04 till kl 09  kommer Ladok – testmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 09 kommer miljön fungera normalt igen.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 

 

2019-11-29

Genomförd uppgradering i Ladok – integrationstestmiljö – ny version 1.38

Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Ladok – integrationstestmiljö – färdig och miljön är redo att användas.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.