Uppgraderingskalender

Meddelande om uppgraderingen läggs upp före och efter uppgraderingen. Angivna tider är preliminära.

  • U87 – uppgradering till version 0.87 (sprint 87)
  • U88 – uppgradering till version 0.88 (sprint 88)
  • U89 – uppgradering till version 0.89 (sprint 89)
  • osv

Mer information finns på sidan Leveransinformation.

Planering av uppgraderingar

16 augusti Nya Ladok – testmiljö 09:00 12:00 U86
17 augusti Nya Ladok – produktionsmiljö 08:00 11:00 U86
17-18 augusti MIT-IK (inkl IK’n) 09:00 17:00 U86
21 augusti MIT-demo 09:00 12:00 U86
22 augusti Nya Ladok – utbildningsmiljö 09:00 12:00 U86
23 augusti Utbildning 3 09:00 12:00 U86
30 augusti Nya Ladok – testmiljö 09:00 12:00 U87
31 augusti Nya Ladok – produktionsmiljö 08:00 11:00 U87
31-1 aug/sept MIT-IK (inkl IK’n) 09:00 17:00 U87
4 september MIT-demo 09:00 12:00 U87
5 september Nya Ladok – utbildningsmiljö 09:00 12:00 U87
6 september Utbildning 3 09:00 12:00 U87
13 september Nya Ladok – testmiljö 09:00 12:00 U88
14 september Nya Ladok – produktionsmiljö 08:00 11:00 U88
14-15 september MIT-IK (inkl IK’n) 09:00 17:00 U88
15 september Utbildning 4 – öppnas! 09:00 12:00 U88
18 september MIT-demo 09:00 12:00 U88
19 september Nya Ladok – utbildningsmiljö 09:00 12:00 U88
19-20 september

 

Nya Ladok – produktionsmiljö

Produktionssättning HB/RKH

 16:00

 

 08:00

 

 U88
20 september Nya Ladok – prod.miljö – läsläge 08:00 10:30 U88
20 september Nya Ladok – prod.miljö – nere 10:30 11:00 U88
20 september Utbildning 3 09:00 12:00 U88
26-28 sept. MIT-integration 08:00 17:00 U86
27 september Nya Ladok – testmiljö 09:00 12:00 U89
28 september Nya Ladok – produktionsmiljö 08:00 11:00 U89
28-29 september MIT-IK (inkl IK’n) 09:00 17:00 U89
2 oktober MIT-demo 09:00 12:00 U89
3 oktober Nya Ladok – utbildningsmiljö 09:00 12:00 U89
3-4 oktober

 

Nya Ladok – produktionsmiljö

Produktionssättning GIH/HDA

 16:00

 

 08:00

 

 U89
4 oktober Nya Ladok – prod.miljö – läsläge 08:00 10:30 U89
4 oktober Nya Ladok – prod.miljö – nere 10:30 11:00 U89
4 oktober Utbildning 3 09:00 12:00 U89
5 oktober Utbildning 4 09:00 12:00 U89
11 oktober Nya Ladok – testmiljö 09:00 12:00 U90
12 oktober Nya Ladok – produktionsmiljö 08:00 11:00 U90
12-13 oktober MIT-IK (inkl IK’n) 09:00 17:00 U90
16 oktober MIT-demo 09:00 12:00 U90
17 oktober Nya Ladok – utbildningsmiljö 09:00 12:00 U90
18 oktober Utbildning 3 09:00 12:00 U90
19 oktober Utbildning 4 09:00 12:00 U90
25 oktober Nya Ladok – testmiljö 09:00 12:00 U91
26 oktober Nya Ladok – produktionsmiljö 08:00 11:00 U91
26-27 oktober MIT-IK (inkl IK’n) 09:00 17:00 U91
30 oktober MIT-demo 09:00 12:00 U91
31 oktober Nya Ladok – utbildningsmiljö 09:00 12:00 U91
31 oktober –
1 november
Nya Ladok – produktionsmiljö

Produktionssättning KF/SU

 16:00

 

 08:00

 

 U91
1 november Nya Ladok – prod.miljö – läsläge 08:00 10:30 U91
1 november Nya Ladok – prod.miljö – nere 10:30 11:00 U91
1 november Utbildning 3 09:00 12:00 U91
2 november Utbildning 4 09:00 12:00 U91
8 november Nya Ladok – testmiljö 09:00 12:00 U92
9 november Nya Ladok – produktionsmiljö 08:00 11:00 U92
9-10 november MIT-IK (inkl IK’n) 09:00 17:00 U92
13 november MIT-demo 09:00 12:00 U92
14 november Nya Ladok – utbildningsmiljö 09:00 12:00 U92
14-15 november

 

Nya Ladok – produktionsmiljö

Produktionssättning HV/KI

 16:00

 

 08:00

 

 U92
15 november Nya Ladok – prod.miljö – läsläge 08:00 10:30 U92
15 november Nya Ladok – prod.miljö – nere 10:30 11:00 U92
15 november Utbildning 3 09:00 12:00 U92
16 november Utbildning 4 09:00 12:00 U92
22 november Nya Ladok – testmiljö 09:00 12:00 U93
23 november Nya Ladok – produktionsmiljö 08:00 11:00 U93
23-24 november MIT-IK (inkl IK’n) 09:00 17:00 U93
27 november MIT-demo 09:00 12:00 U93
28 november Nya Ladok – utbildningsmiljö 09:00 12:00 U93
28-30 nov. MIT-integration 08:00 17:00 U91
29 november Utbildning 3 09:00 12:00 U93
30 november Utbildning 4 09:00 12:00 U93

Miljönamn Adress/URL
Nya Ladok – produktionsmiljö www.start.ladok.se
Nya Ladok – testmiljö www.test.ladok.se
Nya Ladok – utbildningsmiljö www.utbildning.ladok.se
Resultatleveransen – produktionsmiljö www.resultat.ladok.se
Resultatleveransen – testmiljö www.test.resultat.ladok.se
MIT-demo www.mit.ladok.se
MIT-IK www.mit-ik.ladok.se
MIT-integration www.mit-integration.ladok.se
Verifiering1 www.verifiering1.ladok.se
Verifiering2  www.verifiering2.ladok.se
Verifiering3  www.verifiering3.ladok.se
Utbildning 2  www.utb2.ladok.se
Utbildning 3  www.utb3.ladok.se

 

2017-08-15 | rebecka guzman