Uppgraderingskalender

Meddelande om uppgraderingen läggs upp före och efter uppgraderingen.

Mer information finns på sidan Versionsinformation (inloggning krävs).

Du kan se tidigare uppgraderingar här.

Planerade uppgraderingar

Datum Miljö Start Klart Version
27 augusti Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.73.0
30 augusti Testmiljö 04.00
11.00 1.73.0
31 augusti Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.73.0
1 september Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.73.0
10 september Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.74.0
13 september Testmiljö 04.00
11.00 1.74.0
14 september Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.74.0
15 september Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.74.0
24 september Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.75.0
27 september Testmiljö 04.00
11.00 1.75.0
28 september Utbildningsmiljö inkl ny
DB-kopia
04.00
06.00 1.75.0
29 september Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.75.0
8 oktober Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.76.0
11 oktober Testmiljö 04.00
11.00 1.76.0
12 oktober Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.76.0
13 oktober Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.76.0
22 oktober Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.77.0
25 oktober Testmiljö 04.00
11.00 1.77.0
26 oktober Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.77.0
27 oktober Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.77.0
5 november Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.78.0
8 november Testmiljö 04.00
11.00 1.78.0
9 november Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.78.0
10 november Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.78.0
19 november Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.79.0
22 november Testmiljö 04.00
11.00 1.79.0
23 november Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.79.0
24 november Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.79.0
3 december Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.80.0
6 december Testmiljö 04.00
11.00 1.80.0
7 december Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.80.0
8 december Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.80.0
17 december Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.81.0
20 december Testmiljö 04.00
11.00 1.81.0
21 december Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.81.0
22 december Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.81.0

Miljönamn Adress/URL
Ladok – produktionsmiljö www.start.ladok.se
Ladok – testmiljö www.test.ladok.se
Ladok – utbildningsmiljö www.utbildning.ladok.se
Ladok – integrationstestmiljö www.integrationstest.ladok.se

 

2021-09-20 | Webmaster