Uppgraderingskalender

Meddelande om uppgraderingen läggs upp före och efter uppgraderingen.

Mer information finns på sidan Versionsinformation (inloggning krävs).

Du kan se tidigare uppgraderingar här.

Planerade uppgraderingar

Datum Miljö Start Klart Version
26 augusti Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.99.0
29 augusti Testmiljö 04.00
11.00 1.99.0
30 augusti Utbildningsmiljö 04.00
11.00 1.99.0
31 augusti Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.99.0
9 september Integrationstestmiljö 04.00
11.00 2.0.0
12 september Testmiljö 04.00
11.00 2.0.0
13 september Utbildningsmiljö 04.00
11.00 2.0.0
14 september Produktionsmiljö 04.00
06.00 2.0.0
23 september Integrationstestmiljö 04.00
11.00 2.1.0
26 september Testmiljö 04.00
11.00 2.1.0
27 september Utbildningsmiljö inkl. ny DB-kopia 04.00
11.00 2.1.0
28 september Produktionsmiljö 04.00
06.00 2.1.0
7 oktober Integrationstestmiljö 04.00
11.00 2.2.0
10 oktober Testmiljö 04.00
11.00 2.2.0
11 oktober Utbildningsmiljö 04.00
11.00 2.2.0
12 oktober Produktionsmiljö 04.00
06.00 2.2.0
21 oktober Integrationstestmiljö 04.00
11.00 2.3.0
24 oktober Testmiljö 04.00
11.00 2.3.0
25 oktober Utbildningsmiljö 04.00
11.00 2.3.0
26 oktober Produktionsmiljö 04.00
06.00 2.3.0

Miljönamn Adress/URL
Ladok – produktionsmiljö www.start.ladok.se
Ladok – testmiljö www.test.ladok.se
Ladok – utbildningsmiljö www.utbildning.ladok.se
Ladok – integrationstestmiljö www.integrationstest.ladok.se

 

2022-08-17 | Webmaster