Uppgraderingskalender

Meddelande om uppgraderingen läggs upp före och efter uppgraderingen.

Mer information finns på sidan Versionsinformation.

Du kan se tidigare uppgraderingar här.

Planering av uppgraderingar

Datum Miljö Start Klart Version
12 maj Utbildningsmiljö
Inklusive ny databaskopia från
produktionsmiljön
04.00
11.00 1.47.0
15 maj Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.48.0
18 maj Testmiljö
04.00
11.00 1.48.0
20 maj Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.48.0
26 maj Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.48.0
29 maj Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.49.0
1 juni Testmiljö 04.00
11.00 1.49.0
3 juni Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.49.0
9 juni Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.49.0
12 juni Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.50.0
15 juni Testmiljö
04.00
11.00 1.50.0
17 juni Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.50.0
23 juni Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.50.0

Miljönamn Adress/URL
Ladok – produktionsmiljö www.start.ladok.se
Ladok – testmiljö www.test.ladok.se
Ladok – utbildningsmiljö www.utbildning.ladok.se
Ladok – integrationstestmiljö www.integrationstest.ladok.se

 

2020-05-13 | Webmaster