Uppgraderingskalender

Meddelande om uppgraderingen läggs upp före och efter uppgraderingen.

Du kan se tidigare uppgraderingar här.

Mer information finns på sidan Leveransinformation.

Planering av uppgraderingar

Datum Miljö Start Klart Version
15 november Miljö för utv. av integr. 04.00 11:00 1.37.0
18 november Testmiljö 04.00 11:00 1.37.0
20 november Produktionsmiljö 04.00 06:00 1.37.0
26 november Utbildningsmiljö 04.00 06:00 1.37.0
29 november Miljö för utv. av integr. 04.00 11:00 1.38.0
2 december Testmiljö 04.00 11:00 1.38.0
4 december Produktionsmiljö 04.00 06:00 1.38.0
10 december Utbildningsmiljö 04.00 06:00 1.38.0
13 december Miljö för utv. av integr. 04.00 11:00 1.39.0
16 december Testmiljö 04.00 11:00 1.39.0
17 december
OBS, tisdag!
Produktionsmiljö 04.00 06:00 1.39.0
8 januari Utbildningsmiljö 04.00 06:00 1.39.0
24 januari Miljö för utv. av integrationer 04.00 11:00 1.40.0
27 januari Testmiljö 04.00 11:00 1.40.0
29 januari Produktionsmiljö 04.00 06:00 1.40.0
4 februari Utbildningsmiljö
Inklusive ny DB-kopia från
produktionsmiljön
04.00 11:00 1.40.0
7 februari Miljö för utv. av integrationer 04.00 11:00 1.41.0
10 februari Testmiljö 04.00 11:00 1.41.0
12 februari Produktionsmiljö 04.00 06:00 1.41.0
18 februari Utbildningsmiljö 04.00 06:00 1.41.0

Miljönamn Adress/URL
Ladok – produktionsmiljö www.start.ladok.se
Ladok – testmiljö www.test.ladok.se
Ladok – utbildningsmiljö www.utbildning.ladok.se
Ladok – miljö för utv. av integr. www.integrationstest.ladok.se

 

2019-12-02 | Webmaster