Uppgraderingskalender

Meddelande om uppgraderingen läggs upp före och efter uppgraderingen.

Du kan se tidigare uppgraderingar här.

Mer information finns på sidan Leveransinformation.

Planering av uppgraderingar

Datum Miljö Start Klart Version
8 januari Utbildningsmiljö 04.00 06:00 1.39.0
24 januari Miljö för utv. av integrationer 04.00 11:00 1.40.0
27 januari Testmiljö 04.00 11:00 1.40.0
29 januari Produktionsmiljö 04.00 06:00 1.40.0
4 februari Utbildningsmiljö
Inklusive ny DB-kopia från
produktionsmiljön
04.00 11:00 1.40.0
7 februari Miljö för utv. av integrationer 04.00 11:00 1.41.0
10 februari Testmiljö 04.00 11:00 1.41.0
12 februari Produktionsmiljö 04.00 06:00 1.41.0
18 februari Utbildningsmiljö 04.00 06:00 1.41.0
21 februari Miljö för utv. av integrationer 04.00 11:00 1.42.0
24 februari Testmiljö 04.00 11:00 1.42.0
26 februari Produktionsmiljö 04.00 06:00 1.42.0
3 mars Utbildningsmiljö
04.00
06.00 1.42.0
6 mars Miljö för utv. av integrationer
04.00
11.00 1.43.0
9 mars Testmiljö
04.00
11.00 1.43.0
11 mars Produktionsmiljö
04.00
06.00 1.43.0
17 mars Utbildningsmiljö
04.00
06.00 1.43.0
20 mars Miljö för utv. av integrationer
04.00
11.00 1.44.0
23 mars Testmiljö
04.00
11.00 1.44.0
25 mars Produktionsmiljö
04.00
06.00 1.44.0
31 mars Utbildningsmiljö
04.00
06.00 1.44.0
3 april Miljö för utv. av integrationer
04.00
11.00 1.45.0
6 april Testmiljö
04.00
11.00 1.45.0
8 april Produktionsmiljö
04.00
06.00 1.45.0
14 april Utbildningsmiljö
04.00
06.00 1.45.0
17 april Miljö för utv. av integrationer
04.00
11.00 1.46.0
20 april Testmiljö
04.00
11.00 1.46.0
22 april Produktionsmiljö
04.00
06.00 1.46.0
28 april Utbildningsmiljö
04.00
06.00 1.46.0

Miljönamn Adress/URL
Ladok – produktionsmiljö www.start.ladok.se
Ladok – testmiljö www.test.ladok.se
Ladok – utbildningsmiljö www.utbildning.ladok.se
Ladok – miljö för utv. av integr. www.integrationstest.ladok.se

 

2020-01-07 | Webmaster