Ladoksupport på lärosäten

Ladokteamet på GIH.

Här hittar du kontaktuppgifter till den lokala Ladoksupporten på respektive lärosäte. Den lokala Ladoksupporten hos respektive lärosäte finns normalt öppen under kontorstid, men beroende på lärosätets egna supporttider kan öppettiderna variera.

Om du vill uppmärksamma brister i tillgängligheten i Ladok för studenter, använd ’Rapporteringsväg tillgänglighetsbrister’ för ditt lärosäte nedan.

Finner du inte ditt lärosäte i listan, vänligen kontakta din lokala kontaktperson.

Lärosäte E-post/webb Telefon Kontaktperson Rapporteringsväg tillgänglighetsbrister
Blekinge Tekniska Högskola ladok@bth.se 0455-38 50 21 Karolina Tuvesson  ithelpdesk@bth.se
Chalmers tekniska högskola systemstod@chalmers.se Andrea Idbäck Wikström Tillgänglighetsredogörelse CTH
Enskilda Högskolan  Stockholm kursadministrator@ehs.se 08-564 357 20 Bjørg Farstad kursadministrator@ehs.se
Ersta Sköndal Bräcke högskola ladok@esh.se 076-6365032 Anna Henriksson

Silja Marit Zetterqvist

ladok@esh.se
Försvarshögskolan ladok@fhs.se Henrik Jakobsson ladok@fhs.se
Gymnastik- och idrottshögskolan ladoksupport@gih.se ladoksupport@gih.se
Göteborgs universitet ladok@gu.se ladok@gu.se
Högskolan Dalarna ladok@du.se     Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Högskolan i Borås ladok@hb.se Anngreth Johansson ladok@hb.se
Högskolan i Gävle ladoksupport@hig.se  Anmäl brister i tillgänglighet – HIG
Högskolan i Halmstad helpdesk.ladok@hh.se helpdesk.ladok@hh.se
Högskolan i Jönköping ladok@ju.se 036-101544 Johanna Isaksson  Tillgänglighet HJ
Högskolan i Skövde  ladok-kontakt@his.se  0500-448170 Anette Pettersson ladok-kontakt@his.se
Högskolan Kristianstad ladok@hkr.se     ladok@hkr.se
Högskolan Väst systemstod@hv.se Anette Karlsson Tillgänglighetsredogörelse för hv.se
Karlstads universitet ladokarenden@kau.se  054-7001046  Marianne Helmersson Viebke ladokarenden@kau.se
Karolinska Institutet ladok@ki.se   Cecilia Lind ladok@ki.se
Konstfack ladok@konstfack.se Elin Norberg ladok@konstfack.se
Kungliga Konsthögskolan helen.okou@kkh.se 070-753 51 89 Helene Okou helen.okou@kkh.se
Kungliga Musikhögskolan ladok@kmh.se 070 191 26 35 Vladimir Spasic
Dina sidor i Ladok
Kungliga Tekniska högskolan ladok@kth.se ladok@kth.se
Linköpings universitet https://liudesk.liu.se 013-281400 Rapportera tillgänglighetsbrister
Linnéuniversitetet support.studieadministration@lnu.se Jirina Fahlén Jonsson

Jeanette Hedberg

kommunikationsavdelningen@lnu.se
Luleå tekniska universitet ladok@ltu.se ladok@ltu.se
Lunds universitet support@ladok.lu.se
Ladoksupport på lu.se
support@ladok.lu.se
Ladoksupport på lu.se
Malmö universitet ladok@mau.se  Annika Andersson ladok@mau.se
Mittuniversitetet ladok@miun.se  010-1428610 Erna Österlund Tillgänglighetsredogörelse
Mälardalens högskola ladok@mdh.se ladok@mdh.se
Newmaninstitutet adm@newman.se    Ann-Ida Fehn adm@newman.se
Röda Korsets Högskola servicedesk@rkh.se 08-587 516 02 Charlotta Törmä servicedesk@rkh.se
Sophiahemmet högskola karina.bellbrant@shh.se 08-406 29 58 Karina Bellbrant karina.bellbrant@shh.se
Stockholms konstnärliga högskola ladok@uniarts.se Katarina Jacobsson ladok@uniarts.se
Stockholms universitet ladok@su.se
Ladoksupport på su.se
ladok@su.se
Ladoksupport på su.se
Sveriges lantbruksuniversitet ladok@slu.se 090-786 8506
072-4540494
Annica Kaljevic
Mattias Öredal
Om SLU:s webbplatser
Södertörns högskola ladokadmin@sh.se ladok@sh.se
Umeå universitet ladok@adm.umu.se Erik Ångman ladok@adm.umu.se
Uppsala universitet ladok@uadm.uu.se ladok@uadm.uu.se
Örebro universitet ladok@oru.se ladok@oru.se

 

2021-09-30 | Webmaster