Ladoksupport på lärosäten

Ladokteamet på GIH.

Här hittar du kontaktuppgifter till den lokala Ladoksupporten på respektive lärosäte. Den lokala Ladoksupporten hos respektive lärosäte finns normalt tillgänglig under kontorstid. Tillgängligheten kan variera beroende på lärosätets egna supporttider.

Finner du inte ditt lärosäte i den här listan, vänligen kontakta din lokala kontaktperson.

Lärosäte E-post/webb Telefon Kontaktperson
Blekinge Tekniska Högskola ladok@bth.se 0455-38 50 21 Karolina Tuvesson
Chalmers Tekniska Högskola ladok@chalmers.se Stellan Englén
Enskilda Högskolan  Stockholm carl.johan.berglund@ehs.se 08-564 357 00 Carl Johan Berglund
Ersta Sköndal Bräcke högskola ladok@esh.se  0768-931002 Alf-Roger Kihlstenius

Silja Marit Zetterqvist

Försvarshögskolan ladok@fhs.se Henrik Jakobsson
Gymnastik- och idrottshögskolan ladoksupport@gih.se
Göteborgs universitet ladok@gu.se 031-786 5050 Gun Wallius
Högskolan Dalarna ladok@du.se    
Högskolan i Borås ladok@hb.se Anngreth Johansson
Högskolan i Gävle ladoksupport@hig.se 
Högskolan i Halmstad helpdesk.ladok@hh.se
Högskolan i Jönköping ladok@ju.se 036-101544 Johanna Isaksson
Högskolan i Skövde  ladok-kontakt@his.se  0500-448170 Anette Pettersson
Högskolan Kristianstad ladok@hkr.se    
Högskolan Väst ladok@hv.se
Karlstads universitet ladokarenden@kau.se  054-7001046  Marianne Helmersson Viebke
Karolinska Institutet ladok@ki.se   Cecilia Lind
Konstfack ladok@konstfack.se   Kristina Sandén
Kungliga Konsthögskolan helen.okou@kkh.se Helene Okou
Kungliga Musikhögskolan ladok@kmh.se 070 191 26 35 Vladimir Spasic
Kungliga Tekniska Högskolan ladok@kth.se
Linköpings universitet ladok@liu.se 013-281400
Linnéuniversitetet ladok@lnu.se Jirina Fahlén Jonsson
Hampus Delborn
Luleå tekniska universitet ladok@ltu.se
Lunds universitet support@ladok.lu.se
Ladoksupport på lu.se
Malmö universitet ladok@mau.se  Annika Andersson
Mittuniversitetet ladok@miun.se  010-1428610 Erna Österlund
Mälardalens högskola ladok@mdh.se
Röda Korsets Högskola ladok-support@rkh.se 08-587 516 02 Charlotta Törmä
Sophiahemmet högskola karina.bellbrant@shh.se 08-406 29 58 Karina Bellbrant
Stockholms konstnärliga högskola ladok@uniarts.se Katarina Jacobsson
Stockholms universitet ladok@su.se
Ladoksupport på su.se
08-163989
månd-torsd:
10.00-12.00
Sveriges lantbruksuniversitet ladok@slu.se 090-786 8506
018-6710 09
Annica Kaljevic
Katarina Gustafsson
Södertörns högskola ladok@sh.se
Umeå universitet ladok@adm.umu.se Erik Ångman
Uppsala universitet uppdok@uadm.uu.se
Örebro universitet ladok@oru.se

 

2019-06-11 | Malin Eivergard