Driftinformation Ladok

Här hittar du information om befintliga miljöer för respektive leverans av Ladok. Har du frågor om drift av miljöer som gäller Ladok, kontakta den gemensamma supporten. Den primära kontakten ska ske via supportsidan. Det går även att, i andra hand, kontakta supporten via telefon 090-786 66 00.

Planerade driftstopp och uppgraderingar

Information om uppgraderingar av alla miljöer; Produktionsmiljön, Testmiljön, Utbildningsmiljön samt Miljön för test av integratoner finns i Uppgraderingskalendern.

Akuta driftstopp och störningar meddelas via driftsmeddelande. Om du vill prenumerera på meddelanden, klicka här.

Versionsinformation av Ladok

Information om de olika versionerna av Ladok finns sammanställt på sidan Versionsinformation.

2020-01-14 | Webmaster