Driftinformation Ladok

Här hittar du information om befintliga miljöer för respektive leverans av Ladok. Har du frågor om drift av miljöer som gäller Ladok, kontakta den gemensamma supporten. (kräver inloggning).

Planerade driftstopp och uppgraderingar

Information om uppgraderingar av alla miljöer; Produktionsmiljön, Testmiljön, Utbildningsmiljön samt Integrationstestmiljön finns i Uppgraderingskalendern.

Akuta driftstopp och störningar meddelas via driftsmeddelanden.

Versionsinformation av Ladok

Information om de olika versionerna av Ladok finns sammanställt på sidan Versionsinformation.

2022-03-10 | Webmaster