Ladok

Digitalt möte om examen och tillgodoräknanden

2020-12-08

Dagens läge gör det svårt att träffas och utbyta erfarenheter som vanligt. När årets upplaga av NUAK ställdes in bestämde Tina Hillerborn Högskolan Väst, Ylva Sundmark Högskolan Dalarna och Ulrika Seydler Linnéuniversitetet att hitta en annan lösning. Ett digitalt möte.

Tisdagen den 17 november ordnade de en digital examensdag via zoom för landets examenshandläggare. När inbjudan gick ut till lärosätena var responsen enbart positiv och många såg en möjlighet att byta erfarenheter med kollegor från andra universitet och högskolor. Det kom in strax över 200 anmälningar till träffen.

Dagen innehöll flera olika spår. Det fanns möjlighet att delta på föreläsningar, men också tillfällen att prata i mindre grupper kring aktuella ämnen. Delar av information passade även för andra personalkategorier, till exempel antagningshandläggare, studievägledare och avdelningschefer, som också bjöds in till mötet.

Digitala möten gör tillgängligheten mycket större och fler personalgrupper kan delta på ett enkelt sätt. Öppna föreläsningar gjorde det möjligt att komma och gå under dagen och endast delta på utvalda pass.

Under dagen bjöds föreläsare från flera organisationer in. Marie Stern Wärn från UKÄ pratade om nyheter från överklagandenämnden, beslut som gäller examen och tillgodoräknanden. Leo Bergman och Madeleine Roghult från Skolverket pratade om Utmaningar vid bedömning av lärarlegitimationer. Från UHR kom Erik Johansson och berättade om hur arbetet med att upptäcka förfalskningar går till.

I temadiskussioner delade deltagarna upp sig i breakout-rooms och man kunde fritt välja det område som kändes mest intressant.  Ämnena som diskuterades var

  • Tillgodoräknande av reell kompetens
  • Universitetsöverskridande önskemål till Ladok
  • Förbrukade poäng
  • Kursbevis
  • Delkurser i examen

Representanter från lärosätena Högskolan i Halmstad, Karlstads universitet och Stockholms universitet presenterade gemensamt sina erfarenheter av att arbeta med ansökan om tillgodoräknande i Ladok, fördelar och utmaningar i handläggningen och hur de ser på fortsatt utveckling av systemet.

Det fanns även ett Öppet forum där frågor som har skickats in i förväg behandlades.

Citat från deltagare om dagen: 

”Funktionalitet och uppdateringar i Ladok är alltid välkomna samtalsämnen”

”Jag tycker att det var en väldigt väldigt bra dag. Bra innehåll och upplägg men också svårt att välja mötesrum då man ville vara med i flera. Kanske kan man ha samma pass på olika tider så att man kan delta i flera. Bra om det inte är för många deltagare i varje rum, blir bättre diskussion”. 

”Personligen tycker jag att det digitala formatet är bättre eftersom fler har möjlighet att delta beroende på att man inte behöver räkna på kostnader för resa och boende. Visserligen tappar man den sociala dimensionen men det digitala formatet funkar bättre på 2020-talet”.

”Upplägget var mycket bra och mycket variation i tema – man lärde sig mycket och fick bra utbyte med sina nationella kollegor.”

”Alltid bra med Marie Stern Wärns närvaro/föredrag tycker jag. Sen en stund öppet forum där kortare i förväg inskickade frågor tas upp”