Ladok

Arbetet med individuella studieplaner i Ladok påbörjas

2022-09-07

Under första halvan av 2022 genomfördes en förstudie för att beskriva hur en lösning för individuella studieplaner (ISP) på forskarnivå i Ladok kan se ut och vilken nytta som finns med den. Förstudierapporten finns här. Styrelsen beslutade i våras att påbörja utvecklingen och arbetet är nu igång.

Vi genomför nu användarintervjuer och utreder ett antal vägvalsfrågor innan utvecklingen påbörjas senare under hösten. Katja Taavo, verksamhetsexpert i Ladokkonsortiet säger så här: “Det är spännande att vara igång med arbetet och få vara med om att ta fram en lösning för ISP. Många lärosäten saknar idag ett systemstöd och är i behov av det, då känns det bra att vi bygger stödet i Ladok. Det betyder ju också att vi får mer stöd för att hantera forskarutbildning i Ladok. En annan fördel att integrera ISP i Ladok är att information kan hämtas från andra delar av systemet.”

Kristina Nordström Janssen och Anders Stenebo, användbarhetsexperter säger så här: “Vi har börjat intervjua olika typer av användare på de olika lärosätena inom olika forskningsämnen. Vi vill ta reda på hur man jobbar i dag, vad som fungerar bra och vad som eventuellt fungerar mindre bra. Vår ambition är att kunna bygga ett smidigt ISP-verktyg.”

Ett första stöd för hantering av ISP i Ladok kommer att finnas på plats under hösten 2023.