Nyheter i Ladok

Uppdatering 17 juni – Version 1.502020-06-15 | Webmaster

Nyheter rörande översikt och studiedeltagande

 • I flikarna ”Översikt” samt ”Studiedeltagande” sorteras nu kurspaketeringar (t.ex. program eller ämne på forskarnivå) enligt:
  1. I första hand utifrån tillstånd på kurspaketeringen
  2. I andra hand utifrån senaste aktuella kurspaketeringen.

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • Det går nu att låta Ladok skicka ut en mejlavisering till den person man tilldelar ett ärende för tillgodoräknande. Detta styrs via en checkbox i när tilldelningen görs.

Nyheter rörande utdata

 • I ”Utdata: Deltagande Kurs” och ”Utdata: Deltagande kurspaketering” är det nu möjligt att exportera till CSV-fil (för att öppna i t.ex. Excel), även om man har gjort en utsökning med många kurser respektive kurspaketeringar.

Nyheter rörande forskarnivån

 • Det är nu möjligt att lägga till en ny studieperiod på tillfällen för forskningsarbeten direkt från fliken ”Studiedeltagande”. Detta kräver dock att man har behörighet för att göra detta i Ladok.

Nyheter rörande studieavgifter

 • I en post för studieavgiftsskyldighet där studenten är ”Ej avgiftsskyldig” och orsaken är ”Övriga orsaker” kan nu ”Till och med datum” anges.

 

Utbildningsmaterial (lathundar, filmer och e-learningkurser) har uppdaterats till den senaste versionen av Ladok.

Uppdatering 3 juni – Version 1.492020-06-01 | Webmaster

Nyheter rörande registrering

 • Nu är det inte längre möjligt att registrera en student på ett kurstillfälle om hen har fått ett tillgodoräknande på hela kursen.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • När resultat rapporteras in för en enstaka student (”enpersonsrapportering”) så finns det nu möjlighet att även attestera via menyn ”Åtgärder” på den aktuella raden. Mindre justeringar har gjorts av knapparna som används för att hantera ”Titel/Alternativ titel” och ”Hänvisning till beslutshandling”.

Utbildningsmaterial (lathundar, filmer och e-learningkurser) har uppdaterats till den senaste versionen av Ladok.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Åtgärdad driftstörning i Ladok – produktionsmiljö2020-08-05 | Ladoksupporten

Ladok-produktionsmiljö fungerar nu åter normalt efter problem med tjänsten Studentinformation. Problemet uppstod igår kväll och har påverkat både administratörsgränssnittet och studentgränssnittet. Arbete pågår med att utreda orsaken till problemet.

 

 

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.50.92020-07-13 | Ladoksupporten

Obs, även integrationstest- och testmiljön samt utbildningsmiljön är uppgraderade.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.50.82020-06-26 | Ladoksupporten

Obs, även integrationstest- och testmiljön samt utbildningsmiljön är uppgraderade.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation