Support för Ladok

För kontakt med supporten, klicka här.

Du som är lärare eller administratör, vänd dig till din lokala Ladoksupporten på ditt lärosäte.
Du som är student, vänd dig till studentsupporten på ditt lärosäte.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Förbättringar vid uppgradering av produktionsmiljön2019-01-17 | Ladoksupporten

Från och med uppgraderingen till version 1.20 torsdag den 31 januari kommer både tidpunkt och metod för uppgradering av produktionsmiljön att förändras. Uppgraderingen kommer från och med nu att påbörjas klockan 04.00 då vår uppföljning visar att aktiviteten är som lägst i systemet. Systemet beräknas normalt vara uppe igen senast klockan 06.00.

Uppgraderingen genomförs fortsättningsvis även helt automatiskt vilket innebär att om något går fel så återställes systemet till den tidigare versionen. Vid eventuellt fel utreds detta under kommande dag och ett ny försök att uppgradera görs nästkommande natt, normalt natt mot fredag. Misslyckas även detta stoppas automatiken och en fördjupad utredning inleds. Meddelande kommer som vanligt att gå ut två dagar före det att uppgraderingen genomförs. Vid misslyckad uppgradering kommer detta att meddelas och ny tidpunkt anges.

Åtgärdad driftstörning i Ladok – produktionsmiljö2019-01-17 | Ladoksupporten

Ladok – produktionsmiljö är fortsatt stabil och fungerar nu normalt. 

 

 

 

Fortsatt driftstörning i Ladok – produktionsmiljö2019-01-16 | Ladoksupporten

Miljön är fortsatt stabil sedan igår eftermiddag. SWAMID har meddelat att gårdagens inloggningsproblem är lösta.
Vi fortsätter bevaka belastningen i Ladok och genomför åtgärder vid behov.

Vi återkommer senast imorgon torsdag med mer information.

 

 

Fortsatt driftstörning i Ladok – produktionsmiljö2019-01-15 | Ladoksupporten

För närvarande ser miljön ut att fungera normalt, men långa svarstider och svårighet att logga in i systemet kan förekomma. Vi fortsätter att bevaka belastningen och genomför löpande åtgärder utifrån behov. Vissa inloggningsproblem, som inte relaterade till Ladok, är felanmälda till SWAMID som arbetar på att lösa det på sin sida.

Vi återkommer senast imorgon förmiddag med mer information.

 

 

Fortsatt driftstörning i Ladok – produktionsmiljö2019-01-15 | Ladoksupporten

Vi har hög belastning i systemet just nu och prestandaproblem upplevs därför. Analys pågår och eventuella åtgärder kommer genomföras vid behov. 

Vi återkommer senast kl 15.00 med mer information.

 

 

Pågående driftstörning i Ladok – produktionsmiljö2019-01-15 | Ladoksupporten

Vi har just nu en driftstörning i Ladok – produktionsmiljö.

Vi återkommer senast kl 12.00 med mer information.

 

Ladok – produktionsmiljö – Uppgradering till version 1.18.2 är klar.2019-01-15 | Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Ladok – produktionsmiljö färdig och miljön är redo att användas.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

Vid extra uppgradering kan versionsinformationen komma att publiceras i samband med själva uppgraderingen.