Nyheter i Ladok

Uppdatering 20 november – Version 1.372019-11-18 | Webmaster

Generella nyheter

 • Alla flikar i Ladok har ändrat utseende för att synas tydligare.


Nyheter rörande resultatrapportering

 • Betavyn för att hantera resultat för en enstaka student har förbättrats. Bland annat har visningen av resultat från andra versioner samt hur man väljer version att hantera resultat på ändrats. Guiderna för att rapportera respektive attestera resultat i betavyn har uppdaterats och visar nu den nya hanteringen.
 • Om en resultatnotering skapats men ännu inte har använts för att rapportera in en notering är det nu möjligt att ändra resultatnoteringstyp (checkbox, datum, fritext, numerisk). Sedan tidigare går det även att ändra benämning och om resultatnoteringen ska vara synlig för studenten.
 • Om noteringar har rapporterats in för studenter på en resultatnotering är det nu möjligt att i efterhand välja om resultatnoteringen ska vara synlig för studenten eller ej. Detta kräver dock speciell behörighet i Ladok.


Nyheter rörande tillgodoräknande

 • När ett tillgodoräknande skapas kan nu en och samma grund endast förekomma en gång i samma ärende.


Nyheter rörande nationell översikt

 • I den nationella översikten har visningen av tillgodoräknande blivit mer heltäckande. Nu visas vilken kurspaketering tillgodoräknandet tillhör, grunderna ”Andra meriter” och ”Andra resultat” visas samt tillgodoräknande med mål ”Annan specifikation”. Sedan tidigare visas även tillgodoräknande med mål ”Kurs”.
Uppdatering 6 november – Version 1.362019-11-04 | Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering och aktivitetstillfällen

 • Det finns nu en ny funktion för att klistra in flera resultat åt gången (från en lista i t.ex. Excel) på ett aktivitetstillfälle. Funktionen nås via rapporteringsvyn för aktivitetstillfället. Se guide för funktionen här.
 • Förbättringar är gjorda så att studenter som byter kurstillfälle inte förlorar sin anmälan till aktivitetstillfälle som gjordes via det tidigare kurstillfället. Resultat kan alltså fortfarande rapporteras in på aktivitetstillfället som studenten var anmäld till innan tillfällesbytet genomfördes.


Nyheter rörande ”Andra resultat”

 • Det är nu möjligt att koppla ”Annat resultat” (med ursprung ”eget lärosäte”) direkt till en yttre kurspaketering. Kopplingen går att lägga till när ett nytt ”Annat resultat” skapas eller genom att rätta ett ”Annat resultat” som lagts in tidigare.


Nyheter rörande nationell översikt

 • I den nationella översikten visas nu tillgodoräknande med mål ”Kurs”.
 • I summeringen på den nationella översikten tas nu både tillgodoräknande med mål ”Kurs” och ”Del av kurs” med och visas i separata kolumner. Tillgodoräknande med mål ”Del av kurs” inkluderas i den totala summeringen av resultat på lärosätet, men tillgodoräknande med mål ”Kurs” inkluderas inte i den totala summeringen av resultat på lärosätet.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Planerad uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – till version 1.372019-11-18 | Ladoksupporten

Onsdag 20 november kl 04 till kl 06 kommer Ladok – produktionsmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 06 kommer miljön fungera normalt igen.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 

 

Planerat underhåll i NyA som påverkar Ladok2019-11-15 | Ladoksupporten

Imorgon, lördag, mellan kl 06.00 – ca kl 12.00 är NyA stängt för underhåll. Det innebär att Ladok under tiden inte har koppling till Studentregistret och att eventuella överföringar från Ladok inte tas emot i NyA förrän systemet har öppnat igen.

Planerat underhåll i Jira2019-11-15 | Ladoksupporten

Onsdag, 2019-11-20, kl 15.30 – ca kl 16.30 kommer ärendehanteringsverktyget Jira vara stängt för underhåll. Under tiden kan inga nya supportärenden eller beställningsärenden rapporteras in via Ladoksupport och Ladokbeställning i Jira.

Supporten kan nås via supporttelefonen.