Nyheter i Ladok

Uppgradering 27 oktober – Version 1.772021-10-25 | Webmaster

Nyheter rörande länkar till Ladok

 • Länkar till Ladok fungerar nu även för personer som inte är inloggade i Ladok när de klickar på länken. Efter inloggning visas sidan som länken leder till. Tidigare visades startsidan efter inloggning.

Nyheter rörande studiedeltagande

 • Om en anteckning eller referens skrivs in när ett tidigt avbrott läggs in för en student så sparas informationen från och med nu. Det går att se informationen antingen genom att klicka på studentens tillstånd (”tidigt avbrott”) eller genom att gå till ändringsloggen för studiedeltagande. Gäller enbart anteckningar och referenser som skrivs in efter Ladoks uppgradering den 27 oktober.
 • Möjligheten att ta bort ett avbrott, avklarad eller uppehåll på en kurspaketering finns nu under ”Välj” i raden för respektive avbrott/avklarad/uppehåll. Tidigre var ”ta bort” placerad direkt på raden för avbrottet/avklarad/uppehållet.

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • När koppling till kurspaketering rättas på ett redan beslutat tillgodoräknande så görs det med samma förutsättningar som när en koppling görs på ett icke-avslutat tillgodoräknandeärende. Alltså går det att göra samma kopplingar på ett nytt tillgodoräknandeärende som ett redan beslutat.

Nyheter rörande Ladok för studenter

 • Studenter kan numera även se inställda aktivitetstillfällen. Studenten ser information om aktivitetstillfället och att det är inställt, men kan inte anmäla/avanmäla sig på det.
 • Om studenten gör avbrott på en kurs där ett aktivitetstillfälle finns så visas aktivitetstillfället inte längre för studenten.

Nyheter rörande examen

 • Lärosätet kan ställa in hur titel ska skrivas ut på bevisdokument om originaltitel och alternativ titel är identiska. Om ingen inställning görs skrivs de ut som tidigare, alltså utskrift av både originaltitel och alternativ titel (rak och kursiv stil). Inställning kan göras för att bara skriva ut titeln en gång, antingen med rak stil eller kursiv stil.

Nyheter rörande studieaktivitet och -finansiering

 • Det går inte längre att dokumentera studieaktivitet och -finansiering för perioder som infaller efter det att kurspaketeringen har satts som avklarad.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Uppgradering 13 oktober – Version 1.762021-10-11 | Webmaster

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • I översikten i flikarna rapportera och attestera så visas inte längre aktivitetstillfällen äldre än 180 dagar upp. Om det finns äldre aktivitetstillfällen så visas länken ”Visa alla aktivitetstillfällen, även äldre” upp, och leder användaren till en lista över alla aktivitetstillfällen som finns på kurstillfället.
 • När resultat klarmarkeras på ett aktivitetstillfälle så räcker det nu att läraren har behörighet att rapportera på den organisationsenhet som ett av utbildningstillfällena tillhör för att kunna väljas som rättande lärare.

Nyheter rörande utländska meriter

 • Studenter kan sedan tidigare hämta sina utländska meriter till Ladok via tjänsten Emerex, som de når via Ladok för studenter. Nu läggs de meriterna direkt in som en ”Annan merit”, utan att en handläggare behöver lägga in det manuellt. När en student har hämtat in en utländsk merit i Ladok så läggs de till i listan över studentens ”Andra meriter” och den kan t.ex. användas som grund i ett tillgodoräknande.

Nyheter rörande examen

 • Det går att lägga in bakgrundsbilder för de examensbevis och andra bevisdokument som utfärdas i Ladok. Inställningen görs i bevisinställningar av användare med behörighet för det, och bilden skrivs sedan ut på examensbevis eller andra bevisdokument som utfärdas i Ladok.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Planerad uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – till version 1.772021-10-25 | Automatiska systemmeddelanden

På onsdag, 2021-10-27 från kl 04 till kl 06 kommer Ladok – produktionsmiljömiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.
Senast kl 06 beräknas miljön fungera normalt igen.
Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.76.32021-10-19 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.76.22021-10-13 | Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Ladok – produktionsmiljö färdig och miljön är redo att användas.

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation