Gemensam support

För kontakt med supporten, klicka här.

Du som är lärare eller administratör, vänd dig till din lokala Ladoksupport på ditt lärosäte.
Du som är student, vänd dig till studentsupporten på ditt lärosäte.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Ladok – produktionsmiljö – uppgradering till version 1.28 är klar.2019-05-23 | Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Ladok – produktionsmiljö färdig och miljön är redo att användas.

Observera att alla lärosäten ännu inte har SQL-åtkomst till Uppföljningsdatabasen. Arbete pågår fram till ca kl 12.00.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

Vid extra uppgradering kan versionsinformationen komma att publiceras i samband med själva uppgraderingen.

 

Ändrade dagar för uppgradering av test- och produktionsmiljön2019-05-22 | Ladoksupporten

Veckan före midsommar (v25) och tillsvidare ändras dag för uppgradering av test- och produktionsmiljön. Nya dagar för uppgradering blir måndag (test) och onsdag (produktion). Detta innebär att en ny release blir tillgänglig snabbare och mer tid erhålls för att rätta eventuella fel före den kommande helgen. En förfrågan om detta gick ut 20190425 till lokala kontaktpersoner och lokala tekniska kontaktpersoner. Svaren var enhälligt positiva till förändringen varför ändringen nu genomförs. Observera att Integrationstestmiljön fortfarande uppgraderas på fredagar och alltså inte påverkas av ändringen.

Utökat servicefönster i Ladok – produktionsmiljö2019-05-21 | Ladoksupporten

Torsdag, 2019-05-23 från kl 03.00 till kl 09.00 kommer Ladok – produktionsmiljö påverkas av ett utökat servicefönster, inklusive uppgradering till version 1.28. (För mer info, se tidigare meddelande 2019-05-15).
Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 09.00 kommer miljön vara tillgänglig igen. Observera att SQL-åtkomst till Uppföljningsdatabasen kommer vara tillgänglig från kl 12.00.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 

 

Utökat servicefönster i Ladok – produktionsmiljö2019-05-15 | Ladoksupporten

Torsdag, 2019-05-23 från kl 03.00 till kl 09.00 kommer Ladok – produktionsmiljö påverkas av ett utökat servicefönster, inklusive uppgradering till version 1.28. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Vi har under en längre tid arbetat för att minska nedtider i produktionsmiljön. I samband med uppgradering till version 1.28 genomförs anpassningar av produktionsmiljön för att kunna åstadkomma det.

Senast kl 09.00 kommer miljön fungera normalt igen.

 

Ladok – produktionsmiljö – Uppgradering till version 1.27.1 är klar.2019-05-14 | Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Ladok – produktionsmiljö/testmiljö färdig och miljön är redo att användas.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

Vid extra uppgradering kan versionsinformationen komma att publiceras i samband med själva uppgraderingen.

 

Planerad uppgradering i Ladok – produktionsmiljö till version 1.272019-05-10 | Ladoksupporten

Tisdag, 14/5 från kl 04.00 till kl 06.00  kommer Ladok – produktionsmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig. Senast kl 06.00 kommer miljön fungera normalt igen.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

Uppgraderingen till version 1.272019-05-09 | Ladoksupporten

Vi arbetar fortsatt med felsökning och analys av prestandaproblemen i version 1.27.
Uppgraderingen till version 1.27 i produktionsmiljön kommer genomföras först när vi har en lösning på det bakomliggande problemet.

Vi återkommer med mer information så snart vi vet när uppgraderingen kan genomföras.