Nyheter i Ladok

Uppgradering 22 juni – Version 1.942022-06-20 | Webmaster

Nyheter rörande flikarna översikt och studiedeltagande

 • Flikarna ”Översikt” och ”Studiedeltagande” följer nu det nya designramverket. Det innebär ingen förändring i funktionaliteten men exempelvis så framgår kurspaketeringskod tydligare.

Nyheter rörande deltagarlistan för aktivitetstillfällen

 • Visningen av anmälan har förändrats. Istället för att visa vilket datum som anmälan gjordes så visas vilken status studenten har nu (Anmäld/Avanmäld). Studenter som bara är tillagda i deltagarlistan har ingen status än. Genom att klicka på statusikonen visas alla förändringar av studentens deltagande på aktivitetstillfället, vem som genomfört ändringen samt tidpunkt för ändringen (visar bara ändringar som skett från och med 22 juni).
 • Kolumnen ”Mer information” har lagts till. Här visas om studenten redan har godkänt resultat på modulen/kursen, har avbrott på kursen eller har en avstängning under perioden för aktivitetstillfället.
 • CSV-exporten av deltagarlistan har utökats så att även studentens nuvarande status på aktivitetstillfället visas och vilket datum som statusen senast ändrades.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Uppgradering 8 juni – Version 1.932022-06-07 | Webmaster

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

 • Överst på sidan för ett aktivitetstillfälle finns nu en länk som leder till kurssidan för de kurstillfällen som aktivitetstillfället gäller. Länken visas i alla flikar på aktivitetstillfället (rapportera, attestera och deltagande).

Nyheter rörande ärenden

 • Det går inte längre att vare sig lägga till eller ta bort bilagor och notering på avslutade ärenden. Ifall en bilaga eller notering skulle behöva läggas till eller tas bort måste ärendet först återöppnas.

Nyheter rörande studieaktivitet och -finansiering

 • Nu finns det ett nytt sätt att dokumentera studieaktivitet och -finansiering. I den nya funktionen går det att söka fram doktorander som läser olika ämnen på forskarnivå, men som är aktiva inom samma halvår. I listan över sökresultatet kan man sedan dokumentera studieaktivitet och -finansiering för en doktorand i taget. Länk till lathund med instruktioner (se sida 5).

Nyheter rörande examen

 • Bevisdokumenten har tillgänglighetsanpassats.
 • Visning av bevisansökan har förbättrats:
  • Rubrik för tillgodoräknande och första tillgodoräknande hålls alltid ihop.
  • Om det finns väldigt många bilagor kan inte bilagelistan råka fortsätta utanför sidan.
  • Tabellerna för resultat och tillgodoräknanden har förbättrats ur tillgänglighetsaspekt.

Nyheter rörande utbildningsinformation

 • I ”Avancerad sökning” är det nu även möjligt att välja till kolumnen ”Version” i sökresultatet. Då visas vilken version av utbildningen som ett tillfälle hör till, och genom att hålla muspekaren över versionssiffran framgår det om det är den senaste versionen eller ej.
 • I ”Avancerad sökning” har sökparametern ”Pågår inom” ändrat benämning till ”Startar inom” – för att stämma överens med sökparameterns innehåll.

Nyheter rörande utbildningsplanering

 • Genom att söka fram guider i fliken ”Pågående arbete” går det att se historik för guiden, exempelvis för att se när och av vem ett visst steg färdigmarkerades. Det fungerar både för pågående och avslutade guider.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.94.42022-06-23 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.94.32022-06-22 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.94.22022-06-22 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation