Nyheter i Ladok

Uppgradering 1 februari – version 2.102023-01-30 | Webmaster

Nyheter rörande studieavgifter

På sidan ”Studieavgiftsskyldighet” finns en ny tabell som sammanfattar studentens status för studieavgiftsskyldighet för en given datumperiod. Statusen ”Ej prövad” har bytt namn till ”Uppgift saknas” på den aggregerade vyn. Tabellen ersätter de två tabeller som fanns tidigare.

Uppgradering 18 januari – version 2.92023-01-16 | Webmaster

Nyheter rörande resultat

  • Om ”Resultat på kurs” har rapporterats och sparats som utkast så kommer det numera rensas bort om ett tillfällesbyte görs till en kursversion med annan betygsskala. (Förändringen levererades 4 januari.)

Rättning i Ladok för studenter

  • När studenter byter vilket lärosäte de är inloggade vid så har studenter som går på flera lärosäten (som använder Ladok) inte kunnat skrolla mellan alla sina lärosäten. Detta är nu rättat så de kan se hela listan med lärosäten.

Rättning rörande massutfärdade kursbevis

  • När ett kursbevis som utfärdats via massutfärdande har det inneburit att alla kursbevis som utfärdats samtidigt som det borttagna beviset fått nytt ett beslutsdatum och beslutsfattare. Detta har nu rättats så att felet inte sker med kursbevis som massutfärdas framöver.

 

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Planerad uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – till version 2.102023-01-30 | Automatiska systemmeddelanden

På onsdag, 2023-02-01 från kl 04 till kl 06 kommer Ladok – produktionsmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.
Senast kl 06 beräknas miljön fungera normalt igen.
Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.9.22023-01-19 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.9.12023-01-18 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation