Nyheter i Ladok

Uppgradering 27 september – Version 2.272023-09-25 | Webmaster

Nyheter rörande rapportering av resultat med titel

Vid resultatrapportering där titel krävs går det nu att lägga in samma titel för flera studenter samtidigt genom att markera studenterna och klicka på Titel/alternativ titel.

Fältet för inmatning har också gjorts större så att titeln syns även om det är en längre titel. Inlagda titlar kan ses i både i översikten för rapportering och översikten för attestering utan att behöva öppna titeln för redigering. Du ser hela titeln genom att klicka på det blå informations i:et.

Nyheter rörande aktivering av studieavgiftshantering

Det går nu att aktivera ny hantering av studieavgifter även för pågående utbildningar som har antagna deltagare, förutsatt att det är ett kurspaketeringstillfälle.

Vid aktivering av gamla tillfällen skapas fakturor från och med nästa studieperiod. Med andra ord gäller nya hanteringen från VT2024 om ett tillfälle aktiveras nu. För tidigare studieavgiftsperioder gäller den gamla hanteringen. För utbildningstillfällen med båda typerna av hantering blir status för fakturahanteringen ”Blandad”.

Aktivera hanteringen genom att klicka på knappen ”Aktivera fr. o. m #X”

Nyheter om studieavgifter

Det är nu möjligt att söka på mer än en fakturastatus samtidigt när man söker fram studieavgiftsskyldiga studenter.

Det är också möjligt att sortera om träffarna på dessa kolumner:

  • Referensnummer
  • Personnummer
  • Namn
  • E-post
  • Tillf.kod
  • Sista bet.
  • S:a stipendium
  • Inbetald s:a
  • Återbetald s:a

 

Uppgradering 13 september – Version 2.262023-09-11 | Webmaster

Nyheter i Sök kurstillfälle

Nu går det att sortera kolumnerna: Kurskod, Kurs, Version, Tillfälleskod, Start- och Slutdatum.

Tips! Om du först sorterar på en kolumn och sedan håller inne Ctrl + klickar på en annan kolumn så kan du sortera i första hand, i andra hand osv.

 

Nyheter rörande ny studieavgiftshantering

Lärosätet kan ställa in så att utbildningstillfällen bara kan aktiveras manuellt. Precis som tidigare är defaultläget att om ett utbildningstillfälle redan är aktiverat så kommer alla nya tillfällen (på samma utbildningskod) aktiveras automatiskt. Inställningen görs under Studieavgiftshantering – Inställningar – Automatisk aktivering.

Det går inte längre att ändra till ett tidigare datum för sista betalningsdag om fakturan är skickad.

Nu visas det tydligare ifall en faktura är återskapad från en tidigare antagning. Det kan t.ex. inträffa om en student meddelat återbud på ett kurstillfälle men sedan antagits till samma kurstillfälle igen, i så fall återskapas fakturan med samma uppgifter och status som innan återbudet.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.27.32023-10-02 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.27.22023-09-27 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.27.12023-09-27 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation