Nyheter i Ladok

Uppgradering 25 maj – Version 1.922022-05-23 | Webmaster

Nyheter rörande ärenden

 • I vyn för att söka fram studentärenden finns en ny flik, ”Utdata”, som gör det möjligt att söka fram statistik. Det går att söka fram handläggningstid för ärenden samt antal ärenden som inkommit eller avslutats per år. Länk till lathund med mer information.

Nyheter rörande examen och andra bevis

 • Om anteckningar har gjorts för en student på antingen kurs, kurspaketering eller student (i fliken studentuppgifter) så visas det i bevisärenden. Antalet anteckningar visas i ärendet, och genom att klicka på länken visas anteckningarna.
 • Om praktik har lagts in för en student så visas det i bevisärenden. Antalet visas i ärendet, och genom att klicka på länken visas information om praktiken.
 • Om studenten redan har en examina utfärdad på något lärosäte som använder Ladok så visas det i bevisärendet. På den utfällbara sektionen ”Utfärdad examina” visas en blå ikon med antal examina, och genom att fälla ut visas ytterligare information om det.
 • Om det finns fler bevisärenden för en student så visas det i bevisärendet. På den utfällbara sektionen ”Övriga bevisärenden” visas en blå ikon med antal ärenden, och genom att fälla ut sektionen visas information och länkar till ärenden.

Nyheter rörande utbildningsinformation

 • I utbildningsinformation finns en ny sökfunktion. Här går det att söka fram alla kurs- eller kurspaketeringstillfällen på lärosätet och se information om dem. I valet ”Anpassa sökfält” går det att lägga till flera sökfält att göra sin utsökning med, och i valet ”Anpassa kolumner” går det att styra vilken information som visas för tillfällena i listan med sökresultat. Länk till lathund med mer information.

Nyheter rörande resultat

 • Nu finns återigen en anteckningsruta i dialogrutan som visas när resultat attesteras. Anteckningsrutan har funnits tidigare, men togs bort den 25 maj.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Uppgradering 11 maj – Version 1.912022-05-09 | Webmaster

Nyheter rörande ”Sök student”

 • Sök student har ett nytt utseende. I och med detta sparas användarens val av visat antal sökträffar i webbläsaren. Filtreringsfälten finns nu i kolumnrubrikerna för kurs och kurspaketering. Det finns även möjlighet att välja vilka kolumner som ska visas i sökresultatet.

Nyheter rörande tillgodoräknande och bevis

 • När ett ärende avslutas går det nu att ange en ”Understatus”, det kan användas för att förtydliga vilket beslut som har fattats i ärendet. Välj ett av alternativen: Bifall, avslag eller utan åtgärd. Studenten ser inte vilken understatus som valts.
  • På sidan ”Studentärenden” går det att söka fram ärenden som avslutats med viss understatus. Välj understatus i fältet ”Ärendestatus”.
  • Om ett ärende avslutas automatiskt av Ladok (t.ex. när ett ärende för tillgodoräknande attesteras) läggs ingen understatus in.
  • Det går bara att lägga in en understatus när man är inne i ett ärende, så om ärenden avslutas på sidan ”Studentärenden” går det inte att lägga in en understatus.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Planerad uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – till version 1.922022-05-23 | Automatiska systemmeddelanden

På onsdag, 2022-05-25 från kl 04 till kl 06 kommer Ladok – produktionsmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.
Senast kl 06 beräknas miljön fungera normalt igen.
Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.91.52022-05-16 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.91.42022-05-12 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation