Nyheter i Ladok

Uppgradering 6 juli – Version 1.952022-07-04 | Webmaster

Nyheter rörande intyg

  • Om det finns praktik dokumenterad för en student så kan det nu visas ut på ett resultatintyg. När studenter eller personal hämtar ett resultatintyg är det valbart att ta med information om praktik. När studenter hämtar ett nationellt resultatintyg så tas alltid information om praktik med.

Nyheter rörande utdata

  • De adresslistor som kan hämtas från utsökningar i utdata hämtar nu information om alla studenter som är med i sökresultatet. Tidigare hämtades bara de studenter som visades på skärmen. Förändringen gäller alla utdata.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Uppgradering 22 juni – Version 1.942022-06-20 | Webmaster

Nyheter rörande flikarna översikt och studiedeltagande

  • Flikarna ”Översikt” och ”Studiedeltagande” följer nu det nya designramverket. Det innebär ingen förändring i funktionaliteten men exempelvis så framgår kurspaketeringskod tydligare.

Nyheter rörande deltagarlistan för aktivitetstillfällen

  • Visningen av anmälan har förändrats. Istället för att visa vilket datum som anmälan gjordes så visas vilken status studenten har nu (Anmäld/Avanmäld). Studenter som bara är tillagda i deltagarlistan har ingen status än. Genom att klicka på statusikonen visas alla förändringar av studentens deltagande på aktivitetstillfället, vem som genomfört ändringen samt tidpunkt för ändringen (visar bara ändringar som skett från och med 22 juni).
  • Kolumnen ”Mer information” har lagts till. Här visas om studenten redan har godkänt resultat på modulen/kursen, har avbrott på kursen eller har en avstängning under perioden för aktivitetstillfället.
  • CSV-exporten av deltagarlistan har utökats så att även studentens nuvarande status på aktivitetstillfället visas och vilket datum som statusen senast ändrades.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.98.32022-08-17 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.97.22022-08-16 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.97.12022-08-15 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation