Nyheter i Ladok

Uppgradering 8 juni – version 2.192023-06-02 | Klara Nordström

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

Nu finns det möjlighet att söka fram kurstillfällen via ort och/eller lokal. Fälten måste läggas till via knappen ”Visa sökfält” för att kunna användas. Informationen om lokal är också utbruten i en egen kolumn i tabellen.

Det går också att lägga till information till studenterna specifikt angående tid och plats.

 

Nyheter rörande studieavgifter

Sista betalningsdag

Lärosätet kan från och med version 2.19 ställa in vilka sista betalningsdagar som ska gälla för det egna lärosätet. De tidigare defaultdatumen gäller om inga egna datum läggs in. De inlagda datumen gäller för utbildningstillfällen som skapas efter att ändringen görs.

Nytt är också att sista betalningsdatum kan ändras samtidigt för flera redan skapade utbildningstillfällen.

Ny fördelning av studieavgiftsperioder när utbildningen inte slutar på en jämn termin

Tidigare skapades fakturorna utan att ta hänsyn till när under terminen tillfället slutar. Om ett utbildningstillfälle slutar mitt i en termin skapas nu fakturor som på ett bättre sätt tar hänsyn till detta.

 

Nyheter rörande utbildningsinformation

Fliken ”Ingående delar” byts ut mot den nya fliken ”Moduluppsättning” i hanteringen av kurser. Lathund för hanteringen finns på ladok.se .

Uppgradering 24 maj – Version 2.182023-05-22 | Webmaster

Ladok blir mer tillgängligt

Konsortiet arbetar för att göra Ladok för personal mer tillgängligt, och i och med uppgraderingen 24 maj kommer några mindre användbarhetsförbättringar som gör systemet mer tillgängligt. Bland annat kommer det vara möjligt att kunna förstora teckenstorleken via webbläsarens inställningar och det kommer att vara mer anpassat efter skärmläsarprogram.

 

Nytt inom Studieavgifter

Det är nu möjligt att söka på flera #Faktura samtidigt. Det innebär att det till exempel går att filtrera fram alla som ska få sin andra och tredje faktura inom någon utbildning.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Åtgärdad driftstörning i Ladok – produktionsmiljö2023-05-26 | Ladoksupporten

Ladok – produktionsmiljö fungerar nu normalt. Det går nu att kontrollera information om examen via Ladok för studenter igen.

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.18.62023-05-26 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Fortsatt driftstörning i Ladok – produktionsmiljö2023-05-26 | Ladoksupporten

Det är forsatt inte är möjligt att kontrollera information om examen via Ladok för studenter.

Arbete med en lösning pågår.

Vi återkommer senast kl. 15.00 med mer information.