Ladok

Workshop – Behov utbildningsmaterial och ”train-the-trainer”

Startup Stock Photos
2018-04-10

Ladokkonsortiet inbjuder till Workshop den 23:e maj

Behov utbildningsmaterial och ”train-the-trainer”

 

Målgrupp:
Lärosätenas lokala Ladok-utbildare och utbildningsplanerare för Ladok-kurser.

Innehåll:

 • Erfarenheter av att införa nya Ladok på de olika lärosätena
 • Genomgång av hur utbildningarna har planerats och/eller genomförts på de olika lärosätena
 • Genomgång behov av utbildningsmaterial och lathundar på de olika lärosätena
 • Att vara kursplanerare och kursledare – lite av innehållet:
  • Skapa en välkomnande atmosfär
  • Bemöta deltagarnas ev. frustration och motstånd (mot t ex ett nytt datasystem)
  • Pedagogik
  • Inte försvara / i stället förstå
  • Inkännande, lyssnande
  • Utbildningsmaterial och övningar
  • Övriga handfasta råd och tips
  • Praktiska övningar

På den här utbildningen har vi plats för 30 deltagare. Vi prioriterar att så många lärosäten som möjligt ska kunna delta och vi kan därför behöva göra ett urval bland dem som anmäler sig.

Datum och tid: Onsdag den 23:e maj 2018 kl. 9:30 – 16:00.

Plats: Konferenshuset Drottninggatan 55 Stockholm.

Anmälan: Görs till Åsa Lindberg på Ladokkonsortiet – asa.lindberg@ladok.se – senast den 12:e maj.

Ange ev. specialkost!

Välkomna!

Anders Vestin och Klara Nordström