Ladok

Webbutbildning 12 juni: kurstillfällesbyten

2018-05-21

Ämne: Kurstillfällesbyten.
Tid: 2018-06-12, kl 13.00-14.00.
Platshttps://connect.sunet.se/ladok-utb

 

Utbildningen behandlar olika fall av kurstillfällesbyten:

  • Kurstillfällesbyten som genomförs för att omregistrera en student, med följder i resultatrapportering (flera fall).
  • Kurstillfällesbyten som görs på kurstillfällen med flera studieperioder efter det att studenten har varit borta från undervisningen och nu ska registreras vid ett senare kurstillfälle (flera fall).

Utbildningsmaterial (lathund och filmer) kommer att publiceras några dagar innan utbildningen på denna sida: www.ladok.se/utbildningsvagar/hantera-studier

Vi rekommenderar deltagare att ta del av utbildningsmaterialet innan utbildningstillfället. På utbildningen visas ingen demo, istället används mötet till att besvara frågor från deltagarna.

Skicka gärna frågor i förhand till Klara Nordström eller Anders Vestin, som håller i utbildningen.

Mötet äger rum i Connect: https://connect.sunet.se/ladok-utb  och kommer att finnas tillgänglig på Ladok.se i efterhand.