Ladok

Vi behöver nya deltagare till prioriteringsgruppen

2019-10-09

Nominera nya deltagare senast 25 oktober

För att få stöd i löpande prioriteringar i arbetet att utveckla och driva Ladok vill konsortiet fortsatt ta stöd av en prioriteringsgrupp med deltagare från lärosätena, en grupp som stödjer produktägaren i prioritering av utvecklingen av Ladok.

Gruppens uppdrag

Prioriteringsgruppens uppdrag är att rådge produktägaren och konsortiet i löpande prioriteringar som rör utvecklingen av Ladoks funktionalitet samt i förekommande fall frågor som rör tjänsterna drift och support av systemet.

Ladokintresserade och verksamhetskunniga medarbetare

Vi söker dig som har ett intresse för Ladok och som besitter god kännedom om hur systemstödet används i och påverkar verksamheten. Vi tror att du idag har ett ansvar för Ladok på ditt lärosäte och har arbetsuppgifter inom lärosätets centrala förvaltning, så som exempelvis:
•    lokal kontaktperson
•    första linjens Ladoksupport
•    uppföljningsansvarig
•    integrationsansvarig

Deltagarna ska tillsammans bidra till att Ladok fungerar väl för alla lärosäten och bör därför kunna ta hänsyn även till andra behov än de som finns vid det egna lärosätet.

7-8 deltagare

Prioriteringsgruppen kommer att träffas i webbmöten några gånger i månaden. Fysiska hel- eller halvdagsmöten kan också förekomma vid vissa tillfällen. Catherine Zetterqvist, produktägare för Ladok, ansvarar för prioriteringsgruppen som kommer att bestå av cirka 7-8 deltagare. Deltagarna väljs in för en period om 2 år för att säkra både långsiktighet och förnyelse i gruppen.

Nominera deltagare senast den 25 oktober

Lärosätenas lokala kontaktpersoner sänder in förslag på deltagare så om du är intresserad av att delta eller vill nominera en kollega, kontakta din lokala kontaktperson.