Ladok

Verksamhetsplan 2021, var befinner vi oss nu?

2020-11-09
Under hösten arbetar vi intensivt med att ta fram en verksamhetsplan för nästa år. Verksamhetsplanen visar främst vad vi vill utveckla under det kommande året och är ett slags samlat åtagande från konsortiet i relation till den budget som sätts till vårt förfogande.
Arbetet bygger dels på input från lärosätena och olika användargrupper, dels på vad vi inom konsortiet ser behöver utvecklas så att systemet fungerar ännu bättre framöver.
I augusti hade vi ett möte med prioriteringsrådet om vilka punkter de ville lyfta till kommande år. Därefter har våra utvecklings-, operations och tech-team fått lyfta fram vad de ser som viktigast. Just nu håller vi internt på att försöka få ihop alla dessa olika förslag till ett väl avvägt förslag som vi också tror är genomförbart. Det förslaget kommer sen att diskuteras med en grupp bestående av SA-chefer, IT-chefer och lokala Ladok-kontaktpersoner. I slutet av november presenterar vi sen ett förslag till ny verksamhetsplan för Ladoks styrelse. Därefter bryter vi internt ner målen i verksamhetsplanen till mer mätbara delmål. Verksamhetsplanen för 2021 kommer att publiceras på ladok.se så fort den är fastställd av styrelsen.

Vi har gjort en uppföljning av årets verksamhetsplan efter det tredje kvartalet och vi bedömer att vi har eller kommer att uppfylla minst 23 av 26 mål i verksamhetsplanen innan årets slut. Vi siktar mot att de återstående målen i årets verksamhetsplan kommer att vara uppfyllda i början av 2021.

Om ni har frågor om arbetet med verksamhetsplanen, kontakta Magnus Mörck eller Malin Zingmark.