Ladok

Verksamhetsplan 2021

2020-12-08

Styrelsen beslutade om verksamhetsplan och budget för 2021 på sitt styrelsemöte den 24 november.

Verksamhetplanen har utformats med stöd i Ladoks strategi och arbetet bygger dels på input från lärosätena och olika användargrupper, dels på vad vi inom konsortiet ser behöver utvecklas så att systemet fungerar ännu bättre framöver.

Under våra styrdokument kan du läsa verksamhetsplanen för nästa år.