Ladok

Verksamhetsplan 2020

2019-12-18

Styrelsen beslutade om Verksamhetsplan för 2020 på sitt styrelsemöte den 6 december. Förslaget har arbetats fram genom att samla input från bland annat en enkät till lärosätena, supportärenden och tidigare önskemål från lärosätena. Dessa har bearbetats och diskuterats med prioriteringsgruppen för det löpande utvecklingsarbetet och målförslag har formulerats.

Prioriteringen av vad som är viktiga mål att fokusera på under 2020 har gjorts tillsammans med den av SUHF utsedda Verksamhetsplanegruppen. Den består av 2 lokala kontaktpersoner, 2 IT-chefer och 3 SA-chefer.

Under våra styrdokument kan du läsa verksamhetsplanen och målen för nästa år.

Inför 2020 vill jag också blicka bakåt och 2019 har varit ett händelserikt år. Vi har under året beslutat om en ny strategi, utrett styrform för Ladok framöver och arbetat med verksamhetsplanen för 2019. Jag vill tacka alla för gott samarbete under året och önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Mauritz Danielsson
Konsortiechef