Ladok

Ladokinformation 15 december

2022-12-09

Torsdagen den 15 december hölls Ladokinformation – ett informations- och frågemöte som hålls en gång på våren och en gång på hösten.

Träffen hölls i zoom. Inspelning finns här: https://ladok.se/moten/ladokinformation

På agendan:

  • Från konsortiets extrastämma 13 december (Mauritz Danielsson)
  • Lärosätesbesök (Mauritz Danielsson)
  • Pågående utveckling av Ladok (Magnus Mörck)
  • Studieavgifter (Elisabeth Larsson)
  • ISP (Katja Taavo)
  • Digital examen (Anna Sandberg Telléus)
  • Införande av utbildningsplanering (Malin Zingmark)
  • Mellanlagring (Mattias Sällström)
  • IT-säkerhetsrevision (Staffan Ekstedt)