Ladok

Välkommen på Ladokträff på Zoom 31 mars

2020-03-19

Träffen är till för lokala kontaktpersoner, lokal förvaltning, support och utbildning. Vid träffen informerar vi om utveckling och verksamhetsstöd till lärosäten och en del av mötestiden är tänkt att användas som erfarenhetsutbyte mellan lärosätena.

Ur programmet:

  • Utvecklingen av Ladok 2020
  • Stockholms universitet berättar om sin pilot för tillgodoräknande i studentgränssnittet
  • Högskolan Dalarna berättar om hur det har gått att komma igång med Bak-och framgrund
  • UKÄ och SCB informerar om vad som är på gång
  • Emrex – hur får vi med fler utländska lärosäten

Här kan du se hela programmet