Ladok

Välkommen på Ladokträff den 24 mars 2021

2021-02-10

 Ladokträffen hålls en gång per år och riktar sig till lokala kontaktpersoner, lokal förvaltning, support och utbildning.

Vid Ladokträffen informerar vi om utveckling, verksamhetsstöd till lärosäten och frågor som rör support och drift. En del av mötestiden är tänkt att användas som erfarenhetsutbyte mellan lärosätena.

Onsdagen den 24 mars
Tid: 10:00 – 15:00
Plats: Länk till zoom-rum

På agenden kommer bland annat följande att finnas:

  • Information från konsortiet
  • Aktuellt inom utvecklingen
  • Lärosätenas erfarenheter
  • Gruppdiskussioner

Programmet hittar ni i kalendariet på ladok.se

Om ni har önskemål om frågor som ni vill ta upp i gruppdiskussionerna, mejla till kina.nilsson@ladok.se

Välkomna!