Ladok

Utökat uppdrag för lärosätena

2020-11-05

Under 2020 har universitets- och högskolesektorn fått utökat uppdrag och tilldelats extra utbildningsplatser med anledning av pandemin. Lärosätena har framfört frågor om ladokkonsortiet gör några speciella insatser eller ser att något behöver utvecklas för att stötta lärosätenas hantering av det.

SUHF kommer att hålla två seminarier i frågan under hösten. Vid det första seminariet gavs en introduktion och aktuell lägesbild där planeringschefsnätverket vid universiteten gavs möjlighet att diskuterar olika tolkningar och lösningar.  På kommande seminarium kommer mer konkreta tips på olika sätt att avräkna medlen, beroende på de olika förutsättningar som finns vid lärosätena. Representanter från ladokkonsortiet kommer att delta på båda seminarierna.

Ladokkonsortiet följer frågan och avvaktar det arbete som pågår inom SUHF samt vad som kommer att stå i Regleringsbrevet. Först efter det andra seminariet som kommer att hållas i  vecka 48 blir det mer tydligt om ladokkonsortiet behöver utveckla något eller se på andra åtgärder.