System- och studentadministration

Lathund

Lathund, Studentgränssnittet: PDFPower point 
Senast uppdaterad: 2018-06-07


Inspelade webbutbildningar

Studentinformation – interimspnr, pnr-byte, sekretesshantering, gemensamma persontjänsten
171024

Innehåll: Under utbildningen går vi igenom hur studentinformation integrerar med det nationella studentregistret (som tidigare omnämnts som den gemensamma studenttjänsten). Vilka uppgifter får Ladok från vilka källor? Vilka uppgifter är ändringsbara och hur påverkas Ladok av ändringar i NyA och vice versa?

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation

Behörighetsadministration – systemaktiviteter, behörighetsprofiler mm
171003

Innehåll: Under utbildningen går vi igenom hur användarbehörigheter fungerar i nya Ladok. Det inkluderar hur behörighetsprofiler skapas med hjälp av systemaktiviteter; hur systemaktiviteterna är uppbyggda; hur studenternas behörigheter fungerar och var du hittar mer information om behörigheter och systemaktiviteter.

Vi besvarar också några av de vanliga frågor kring behörigheter som kommit in till oss tidigare om exempelvis läsbehörigheter, om det går att styra vilken grunddata en användare kan ändra etc.

Agenda:

 • Behörighetsprofiler och systemaktiviteter
 • Skapa användare och användarbehörigheter
 • Behörighetsmodellen
 • Dokumentation över behörighetsadministration
 • Tidigare inkomna frågor

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation


Samspelet mellan NyA och Ladok
170607

Innehåll: Etablering och antagning av studenter i Ladok och NyA. Vad händer när lärosätet går över till nya Ladok? Gemensam utbildning från UHR och Ladok-konsortiet.

Agenda:

 • Identitetshantering (02:40)
 • Vilka uppgifter delas inte? (14:53)
 • Vem gör vad i antagningsprocessen? (16:50)
 • Förändringar jämfört med tidigare (21:23)
 • Villkorshantering i NyA (25:44)
 • Programhantering i Ladok (29:57)
 • Ladok el NyA för antagning inom program? (36:20)

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation


Systemkonfiguration
170427

Innehåll: Genomgång av vilka inställningar som behöver göras innan produktionssättning.

Agenda:

 • Behörighetsprofiler och användare (02:30)
 • Beställa behörigheter (09:05)
 • Studielokaliseringsort (10:50)
 • Antagningsomgång (17:50)
 • Perioder (20:25)
 • Aktivera återautentisering (24:10)
 • Aktivera aviseringar (26:14)
 • Dokumentkonfiguration (26:14)’

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation


Bevisinformation

170206

Innehåll: Hur man lägger upp mallar och kataloginformation.

Agenda:

 • Begrepp i nya Ladok
 • Vad konverteras från gamla Ladok/vad måste göras i nya Ladok?
 • Demo av systemet
 • Grunddata: dokumentmall och dokumentkonfiguration
 • Bevisinformation: bevistyp, bevisbenämning, beviskombination, bevistexter
 • Tips och länkar

Inspelning/presentation
Inspelning
Presentation


Grunddata

170127

Innehåll: En genomgång av grunddata: nationellt, nationellt/lokalt, enbart lokalt. Vi går igenom hur man lägger in och redigerar lokala grunddata.

Agenda:

 • Vad är grunddata? – definitioner
 • Hur fungerar det?
 • Hur hanterar IK:n grunddata?
 • Registervård
 • Kommande förbättringar

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation


Material från workshops

Workshop Grunddata mallar programhantering
Workshop Grunddata
Workshop Grunddata, utbildningsmallar och programhantering
Workshop Behörighetsprofiler organisation


Övrigt utbildningsmaterial

Här kan du ta del av hur MDH tänkt kring deras behörighetsprofiler.

2018-08-13 | Malin Eivergard