Planera studier

Foto: Jann Lipka

Lathund

Lathund Ladok Studiedeltagande
Lathund Ladok Studiedeltagande (pdf)

Lathund Ladok Studentgränssnitt
Lathund Ladok Studentgränssnitt (PDF)

Innehåll: Tillfällesbyte, spärra, utbytesstudier.


Inspelade webbutbildningar

Hantera studenter på program med inriktning
171107

Innehåll: Genomgång av två scenarier för program med inriktning. Webbutbildningen beskriver konstruktionen i utbildningsinformation samt tillämpning i studiedeltagande.

Agenda:

 • Studier på program med antagning direkt till inriktning
 • Studier på program där studenter väljer inriktning inför senare period

Inspelning/presentation:

Inspelning Hantera studenter med inriktning
Presentation Program med inriktning v3

 

Hur får studenten innehåll i sin studieplan?
Grund/avancerad
171026

Innehåll: Genomgång av olika sätt att lägga in innehåll i en students studieplan, t ex att lägga till kurser för enskild student, att lägga till innehåll för hel kull studenter med hjälp av tillfällesstruktur med mera.

Agenda:

 • Innehåll för första terminen via tillfällesstrukturen
  • Innehåll för andra terminen och framåt söker studenterna via NyA
 • Innehåll för hela utbildningen, termin för termin, via tillfällesstrukturen
  • Hantering av studenter som inte följer plan
  • Studieuppföljning i vyn deltagande kurspaketering
 • Hantering av student som inte följer plan – spärr finns för nytt innehåll från tillfällesstrukturen
  • Innehåll läggs in manuellt
  • Befintligt programtillfälle
  • Programtillfällesbyte

Inspelning:
Inspelning Hur får studenten innehåll i sin studieplan

Flöden i studiedeltagande i samband med terminsstart
170615 & 170823

Innehåll: Hur hanterar du registrering, återbud, uppehåll etc och var hittar du uppgifterna i nya Ladok.
Utbildningen är uppdelad i två tillfällen, en 15 juni och en 23 augusti, där det senare tillfället är på djupare nivå

Inspelning:
Inspelning del 1 2017-06-15
Inspelning del 2 2017-08-23


Samspelet mellan NyA och Ladok
170607

Innehåll: Etablering och antagning av studenter i Ladok och NyA. Vad händer när lärosätet går över till nya Ladok?
Gemensam utbildning från UHR och Ladok-konsortiet.

Agenda:

 • Identitetshantering (02:40)
 • Vilka uppgifter delas inte? (14:53)
 • Vem gör vad i antagningsprocessen? (16:50)
 • Förändringar jämfört med tidigare (21:23)
 • Villkorshantering i NyA (25:44)
 • Programhantering i Ladok (29:57)
 • Ladok el NyA för antagning inom program? (36:20)

Inspelning/presentation:
Inspelning Samspelet mellan NyA och Ladok
Presentation


Programhantering och studieplan

170112

Innehåll: Introduktion av konceptet kring programhantering och studieplan. Målgrupp är personer som arbetar centralt med studieadministration.

Agenda:

 • Programtillfällesstruktur
 • Påbörja utbildning
 • Studieuppföljning
 • Fortsatta programstudier
 • Tillfällesbyten

Inspelning/presentation:
Inspelning Programhantering och studieplan
Programstudier studieplan


Programhantering och studieplan del 2
170321

Innehåll: Fortsättning på programhantering och studieplan. Målgrupp är personer som arbetar centralt med studieadministration.

Inspelning:
Inspelning Programhantering och studieplan del 2


Kommande utbildningstillfällen

Nya utbildningar kommer efter årsskiftet


Material från workshops

Workshop Integration mot Ladok3 och studiedeltagande
Inspelning Integration mot Ladok3 och studiedeltagande

2017-12-07 | rebecka guzman