Handlägga bevisärenden

Lathund

Lathund, Bevis och tillgodoräknande: PDF,  Power point
Senast uppdaterad: 2018-01-31
Innehåll: 
Annan merit, annat resultat, tg, massutfärda kursbevis.

Lathund, Studentgränssnittet: PDFPower point 
Senast uppdaterad: 2018-05-22


Inspelade webbutbildningar

Bevishandläggning
170214

Innehåll: Hur man handlägger ett bevisärende.

Agenda:

 • Annat resultat
 • Annan merit
 • Kommande förbättringar
 • Demo av systemet:
 • Student har läst kurser inom ett program och ansöker om examen i studentgränssnittet
 • Student har läst kurser vid det egna lärosätet, utländskt lärosäte och annat svenskt lärosäte och vill få en examen

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation

Bevisinformation
170206

Innehåll: Hur man lägger upp mallar och kataloginformation.

Agenda:

 • Begrepp i nya Ladok
 • Vad konverteras från gamla Ladok/vad måste göras i nya Ladok?
 • Demo av systemet
 • Grunddata: dokumentmall och dokumentkonfiguration
 • Bevisinformation: bevistyp, bevisbenämning, beviskombination, bevistexter
 • Tips och länkar

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation

2018-05-24 | Malin Eivergard